Strona główna  //  Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkrywaj lokalnie najciekawsze miejsca Aglomeracji Wałbrzyskiej! Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze bierze udział w akcji promocyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Bilet lub rachunek z każdego z zaznaczonych na mapie miejsc uprawnia do skorzystania z biletu ulgowego w Muzeum Tkactwa.

Termin trwania akcji promocyjnej - czerwiec 2020.

https://www.ksiaz.walbrzych.pl/pliki/LOT_mapka%20zielona.pdf

 

Informujemy, że od 11 maja 2020 roku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Warunkiem udostępnienia wystaw jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i wyposażenie instytucji w środki ochrony przed zakażeniem. Zmieniony został regulamin zwiedzania. Liczba zwiedzających w jednym czasie została ograniczona do 10 osób. W muzeum obowiązuje nakaz zasłaniana nosa i ust, dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek. Podczas zwiedzania należy zachować, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, dystans 2 metrów od innych osób. Zabezpieczone zostały punkty kasowe i informacyjne. Pracownicy wyposażeni są w: maski, przyłbice ochronne, rękawiczki. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku 8.30-15.30 oraz soboty 9.40-15.00. 

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 29.04.2020 nastąpi stopniowy powrót działalności instytucji w pełnym zakresie. Udostępnienie wystaw oraz muzealiów, zgodnie z reżimem sanitarnym, możliwe będzie po podjęciu decyzji przez dyrektora muzeum, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego. Zmieniony zostanie regulamin zwiedzania, metody prowadzenia badań zbiorów, konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki muzeum i Centrum Informacji Turystycznej. Do odwołania zostanie zawieszona organizacja wydarzeń z udziałem publiczności. Mamy nadzieję, że niedługo przedstawimy Państwu nowe warunki odwiedzin i spotkamy się w muzeum.

Małgorzata Ogonowska, Dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

 

 
Do góry