Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw  //  Droga do Niepodległości

Od 11 listopada do 11 grudnia 2015 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę "Droga do Niepodległości" przygotowaną przez Związek Solidarność Polskich Kombatantów Koło w Lubawce.

 

"Droga do Niepodległości" to tytuł autorskiej wystawy Zbigniewa Nawrockiego z Lubawki. Ukazuje ona długi i skomplikowany proces dochodzenia Polski do wolności w 1989 roku. Różnorodny materiał poznawczy znajduje się na 660 kartach, umieszczonych w 24 dwuekranowych gablotach. Szczególnie cenne są źródła dotyczące historii najnowszej naszego regionu. Ta wyjątkowa ekspozycja jest ukoronowaniem wieloletniej i benedyktyńskiej pracy wybitnego działacza społeczno-politycznego z Lubawki. Ze względu na duże walory edukacyjne wystawą powinni zainteresować się nie tylko mieszkańcy Ziemi Kamiennogórskiej.

Jan Lubieniecki

 • PB110643
 • PB110591
 • PB110575
 • PB110644
 • PB110639
 • PB110641
 • PB110638
 • PB110577
 • PB110574
 • PB110573
 • PB110640

Simple Image Gallery Extended

JR

Do góry