Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw  //  Dolnośląski strój ludowy

Od 27 stycznia do 30 maja 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę zatytułowaną "Dolnośląski strój ludowy", która wpisała się w ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rok Oskara Kolberga.   

Główną dziedziną działalności Kolberga była etnografia. Jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w monumentalnym dziele zatytułowanym "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce" oraz "Obrazy Etnograficzne". W latach 1857–1890 wydał 33 tomy "Ludu..." Niedługo po śmierci wydano jeszcze 3 tomy z jego spuścizny. Spuścizną Kolberga zajmuje się Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, a w jego rodzinnej miejscowości, Przysusze, znajduje się muzeum poświęcone kulturze Polski, a w szczególności powiatu przysuskiego.

Od 1974 r. przyznawana jest przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Nagroda Kolberga za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

W dniach 22-23 maja 2014 r. odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt. Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie, zorganizowana z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 • P1282983
 • P1282979
 • P1282980
 • P1282984
 • P1282988
 • P1282993
 • P1282985
 • P1282982
 • P1282989
 • P1282978
 • P1282990
 • P1282991
 • P1282987
 • P1282981

Simple Image Gallery Extended

JR

Do góry