Strona główna  //  Aktualności  //  XXVII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej PREZENTACJE 2021

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza plastyków do wzięcia udziału w XXVII Przeglądzie Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej PREZENTACJE 2021. Wystawa organizowana jest w ramach Dni Kamiennej Góry.

Wszystkich dorosłych plastyków z powiatu kamiennogórskiego, którzy chcą zaprezentować swą twórczość – malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, tkaninę artystyczną – prosimy o dostarczenie do Muzeum Tkactwa jednej pracy, która nie była eksponowana na wcześniejszych Prezentacjach. W przypadku fotografii prosimy dostarczyć taką liczbę prac, by mieściły się w jednej ramie o wymiarach 100x70 cm.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC – DO 6 SIERPNIA 2021 r.

Każda praca powinna być opisana metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę oraz tel. kontaktowy.

Warunkiem przyjęcia pracy na wystawę jest podpisanie przez autora zgody na wykorzystanie wizerunku (do podpisania w siedzibie muzeum).

Prace należy dostarczać do Muzeum Tkactwa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.40-15.00.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 13 sierpnia o godz. 16.00

w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Odbiór prac po zakończeniu wystawy od 6 września 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 75 744 22 75 oraz www.muzeumtkactwa.pl

Do góry