Strona główna  //  Wystawy  //  Wystawy czasowe

Od 26 lipca w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę Bodypaintings autorstwa Krzysztofa Czarskiego i Thomasa Kasera. Wystawa składa się z fotografii wykonanych na zlecenie producenta kosmetyków teatralnych Kryolan w Berlinie. Zdjęcia zostały wykonane techniką analogową w 1999 i 2002. Jako kamera służyła Mamiya RZ z obiektywem 140 macro. Obraz został zarejestrowany na negatywie Agfa Portrait. Jedynym warunkiem jaki postawił zleceniodawca  był sposób prezentowania nagości. Narzucone artystom ograniczenia miały na celu uszanowanie zasad obyczajowych i kulturowych  krajów takich jak Singapur, Korea, czy Japonia, gdzie firma Kryolan prowadzi  swoje oddziały. Współpraca z Berlińską firmą kosmetyków teatralnych  Kryolan zaowocowała wydaniem kalendarzy reklamowych w 2000 i 2003. Wystawa powstała we współpracy z fabryką flag Best, która stała się sponsorem wydarzenia i  wydrukowała fotografie na tkaninie. Ekspozycja składa się z 24 prac. Prezentowana była w berlińskiej wieży telewizyjnej, Galerii „Atelier“ w Chełmie Lubelskim oraz w galerii w Łucku na Ukrainie.

Czytaj więcej: Bodypaintings
 

Od 19 maja w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę „W dawnej kuźni”. Ekspozycja pokazuje, jak ważną postacią dla dawnej społeczności był zawód kowala. Było to zajęcie tylko dla wytrwałych. Wyposażenie „profesjonalnej” kuźni zajmowało lata. Dobry mistrz miał dużo rozmaitych narzędzi do obróbki żelaza. Oprócz wyposażenia ważne były umiejętności i doświadczenie. Kowal wytwarzał narzędzia, żelazne części ”zamienne”, nitował i spajał uszkodzone sprzęty, podkuwał konie oraz, w zależności od potrzeby, wykonywał wyroby na zlecenie np. kraty do okien, drzwi dla kościołów czy urzędów.

Czytaj więcej: W dawnej kuźni...
 

Od stycznia 2017 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę poświęconą niezwykłej postaci. Ekspozycja powstała z okazji 200-lecia urodzin Johanna Ernsta Benjamina Bilsego - muzycznego geniusza ze Śląska. 

Czytaj więcej: Johann Ernst Benjamin Bilse
 

Wystawa prezentuje historię działalności kamiennogórskiego przedsiębiorcy i fabrykanta F.V. Grünfelda. Dzieje rodziny oraz charakter produkcji włókienniczej ukazane zostały na bogato ilustrowanych planszach tekstowych. Ekspozycję uzupełniają fotografie, dokumenty firmy Grünfeld, przykłady wyrobów tekstylnych. Zobaczyć można opracowany opis architektury zabytkowego budynku w Kamiennej Górze, wraz z fotografiami, bogato zdobionych malowidłami, wnętrz. Szczególną uwagę poświęcono oddziałom firmy w Berlinie i Kolonii. Fotografie tkalni, szwalni, oddziału przygotowawczego, oddziałów zbytu prezentują strukturę produkcji fabryki Grünfeld oraz różnorodne rodzaje asortymentu. Na wystawie umieszczono pamiątki dokumentujące, szczególnie obchodzone w Kamiennej Górze, uroczystości jubileuszowe przedsiębiorstwa Grünfeld.

Czytaj więcej: F.V. Grünfeld - historia fabryki w Kamiennej Górze
 

Począwszy od maja 2013 r. w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa można oglądać wystawę obejmującą wizerunki Osób Boskich i świętych. Tradycja kościoła katolickiego w zakresie ukształtowania ikonografii sztuki sakralnej jest bardzo bogata.Wiara „w świętych obcowanie”, to jest we wstawiennictwo świętych w pozyskiwaniu łask Bożych, przez wieki ukształtowała całe bogactwo przedstawień świętych patronów. Zgromadzone na wystawie dzieła sztuki przedstawiają wiele postaci świętych z atrybutami, nawiązującymi do ich zawodu, żywota, męczeństwa, wizji mistycznych albo cnót. Na wystawie przedstawiono wiele przykładów sztuki sakralnej pochodzących z dawnego wyposażenia kościołów, kapliczek oraz służących pobożności ludowej.

Czytaj więcej: Święci patronowie i wspomożyciele
 
Do góry