Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw

Od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oglądać można było wystawę łowiecką pt. „Co w kniei drzemie?”. Była to kolejna okazja do zapoznania się z naszą rodzimą fauną leśną oraz tradycją łowiecką i jej rolą, jaką odgrywa dzisiaj. Od kiedy człowiek pojawił się na Ziemi, musiał przystosować się do warunków panujących w jego otoczeniu. Dziś to człowiek przystosowuje środowisko do własnych potrzeb. Obecnie nasza przyroda jest zależna od nas samych i jeśli ją zaniedbamy, w krótkim czasie możemy przyczynić się do jej zamierania. Największy pozytywny wpływ na utrzymanie naszej fauny mają myśliwi. Prawidłowe utrzymywanie liczebności populacji na danym obszarze stało się priorytetem. Dzięki temu nie dochodzi do przegęszczenia gatunków w danym miejscu i tym samym ograniczone jest zjawisko przejmowania siedlisk przez jedną populację kosztem drugiej.

Czytaj więcej: Wystawa łowiecka "Co w kniei drzemie?"
 

Od 17 września do połowy grudnia 2017 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę składającą się z prac zgłoszonych na XLII Międzynarodową Wystawę Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2015” pn. „Bezgraniczność przestrzeni i czasu”. Wystawa towarzyszyła XLIII Międzynarodowemu Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2016”, którego organizatorem od ponad 40 lat jest prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler. 

Czytaj więcej: „Bezgraniczność przestrzeni i czasu” - XLII Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna
 

Od 17 września do 30 listopada 2016 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę tkaniny Marii Teresy Chojnackiej pt. "Własny relief splotowy".

Czytaj więcej: Własny relief splotowy
 

Od końca lutego 2015 r. do 23 października 2016 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę: „Pranie, prasowanie i higiena dawniej”. Wystawa przedstawiała dawne metody i sprzęty służące utrzymaniu tkanin i odzieży w czystości. Ekspozycja podzielona jest na kilka części: kuchnię, strych, miejsce do prania i maglowania oraz  kącik higieny osobistej.

Czytaj więcej: Pranie, prasowanie i higiena dawniej
 

Od 25 lipca do 11 września 2016 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę niezwykle rzadkich i dotąd w większości niepokazywanych śląskich "krajowidoków" Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890). Były to ryciny i rysunki z rękopisów: Sudety, jako dalszy ciąg Poematu Tatry w 24 Pieśniach wykonane przez Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, autora okolic Galicji (ok. 1860) w dwóch tomach i napisanego później poematu Śląsk. „Podróż malownicza w 25-ciu Pieśniach wyśpiewał Bogusz Zygmunt Stęczyński” były bibliotekarz księgozbioru Mieczysława hr Dzieduszyckiego w Krakowie. Wystawę opracował dr Radosław Skowron z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na podstawie zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Bogusz Zygmunt Stęczyński - krajowidoki Moraw, Sudetów i Śląska
 
Do góry