Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw

Od 13 sierpnia do 5 listopada 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę obrazów olejnych autorstwa Vlastimila Hofmana. Urodził się on 27 kwietnia 1881 r. w Pradze w polsko-czeskiej rodzinie. Od 1889 Hofmanowie zamieszkali w Krakowie. Vlastimil kształcił się w indywidualnym trybie nauczania. Bez matury w 1896 roku został przyjęty do Szkoły Sztuk Pięknych. Był tam uczniem m.in. rysownika Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Szkołę ukończył w 1899 ze srebrnym medalem. Zmarł w 1970 roku.

Czytaj więcej: Malarstwo Vlastimila Hofmana
 

Od 18 czerwca do 8 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać niezwykle cenne grafiki przedstawiające panoramy Kamiennej Góry (m.in. J.G. Merza według Wernera, Tablicę VI Scenographia Urbium Silesiae, Tittela, Scholza, Endlera) oraz kolorowe akwaforty Friedricha Iwana, artysty z Kamiennej Góry, które zostały przekazane do zbiorów muzeum przez Landeshuter Heimatstube w Wolfenbüttel oraz Rainera Rauhuta z Rottenbuch. Od 8 września wyżej wymienione panoramy wzbogacają stałą ekspozycję historyczną w naszym muzeum.

 

Od 30 maja do 8 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.", będąca wynikiem starań niemieckich badaczy. Na ekspozycji znajdowały się mapy, książki i weduty śląskich miast ze zbiorów Haus Schlesien w Koenigswinter, w tym słynna mapa wrocławskiego nauczyciela i kartografa Martina Helwiga z 1561 r. To niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich innych map śląskich.

Czytaj więcej: Śląsk w kartografii XV-XVIII w.
 

Od 30 maja do 8 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było podziwiać wystawę zatytułowaną "Czar tamtych lat", przedstawiającą prace wykonane przez Barbarę Kowalską koronką klockową. Barbara Kowalska pochodzi z Kamiennej Góry. Od kilkunastu lat zajmuje się koronką klockową - unikalnym rodzajem rękodzieła. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Czytaj więcej: Czar tamtych lat - koronka klockowa Barbary Kowalskiej
 

Od 30 maja do 1 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było podziwiać malarstwo kamiennogórskich artystów: Bernadety Nowak, Wiesława Kozłowskiego, Ireneusza Szymika i Mariana Wiekiery na ich wystawie zbiorowej.

Czytaj więcej: Malarstwo kamiennogórskich artystów
 
Do góry