Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw

Od 30 maja do 8 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.", będąca wynikiem starań niemieckich badaczy. Na ekspozycji znajdowały się mapy, książki i weduty śląskich miast ze zbiorów Haus Schlesien w Koenigswinter, w tym słynna mapa wrocławskiego nauczyciela i kartografa Martina Helwiga z 1561 r. To niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich innych map śląskich.

Czytaj więcej: Śląsk w kartografii XV-XVIII w.
 

Od 30 maja do 8 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było podziwiać wystawę zatytułowaną "Czar tamtych lat", przedstawiającą prace wykonane przez Barbarę Kowalską koronką klockową. Barbara Kowalska pochodzi z Kamiennej Góry. Od kilkunastu lat zajmuje się koronką klockową - unikalnym rodzajem rękodzieła. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Czytaj więcej: Czar tamtych lat - koronka klockowa Barbary Kowalskiej
 

Od 30 maja do 1 września 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było podziwiać malarstwo kamiennogórskich artystów: Bernadety Nowak, Wiesława Kozłowskiego, Ireneusza Szymika i Mariana Wiekiery na ich wystawie zbiorowej.

Czytaj więcej: Malarstwo kamiennogórskich artystów
 

Od 27 stycznia do 30 maja 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę zatytułowaną "Dolnośląski strój ludowy", która wpisała się w ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rok Oskara Kolberga.   

Czytaj więcej: Dolnośląski strój ludowy
 

Od 25 kwietnia do 25 maja 2014 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę pokonkursową składającą się z 63 ręcznie wykonanych serwetek autorstwa 32 rękodzielników z całej Polski.

Czytaj więcej: Serwetki 2014
 
Do góry