Strona główna  //  Wystawy  //  Archiwum wystaw  //  Bogusz Zygmunt Stęczyński - krajowidoki Moraw, Sudetów i Śląska

Od 25 lipca do 11 września 2016 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można było oglądać wystawę niezwykle rzadkich i dotąd w większości niepokazywanych śląskich "krajowidoków" Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890). Były to ryciny i rysunki z rękopisów: Sudety, jako dalszy ciąg Poematu Tatry w 24 Pieśniach wykonane przez Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, autora okolic Galicji (ok. 1860) w dwóch tomach i napisanego później poematu Śląsk. „Podróż malownicza w 25-ciu Pieśniach wyśpiewał Bogusz Zygmunt Stęczyński” były bibliotekarz księgozbioru Mieczysława hr Dzieduszyckiego w Krakowie. Wystawę opracował dr Radosław Skowron z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na podstawie zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Bogusz Zygmunt Stęczyński był poetą i rysownikiem (ur. 1814 w Hermanowicach - zm. 1890 w Krakowie), jednym z największych polskich krajoznawców i podróżników w XIX wieku „zamiłowanym w piękności ziemi ojczystej”.  W 1833 rozpoczął swe piesze wędrówki, które trwały z przerwami prawie 20 lat. Ich szczególne nasilenie przypadło na lata 1844-1856. 

Przeszedł całą Galicję, Pokucie, Podole, Bukowinę, Małopolskę, Tatry, Śląsk z Sudetami, część Słowacji, Węgry, Siedmiogród, Serbię, Chorwację i Dalmację. Był w Trieście i Wenecji. Jego peregrynacje miały charakter bezinteresownie turystyczny, wynikały z potrzeby wędrowania. „Szczęśliwy! Kto nabrawszy zapału i chęci dni życia swego dla swej Ojczyzny poświęci”. (Stęczyński (1814-1890))

Bardzo ceni się jego znajomość krajobrazu i piękne poetyckie zachwyty  urokami ziemi. Jego dzieło jest źródłem informacji i materiałów ikonograficznych. Autor pisał: „(…) znajdywałem nowe piękności, pełne poezji i życia jak gdyby  ułamki  nieba rzucone na naszą ziemię, które upajając oko i myśli czyniły mię szczęśliwym”.

Dorobek artystyczny poety-rysownika został szczególnie doceniony wiele lat po jego śmierci i jest swoistym fenomenem. 

 

 

 • P7213912
 • P7213903
 • P7203893
 • P7213913
 • P7213916
 • P7203896
 • P7213906
 • P7213907
 • P7213910
 • P7213909
 • P7213911
 • P7203892
 • P7213905
 • P7213897
 • P7213904

Simple Image Gallery Extended

Do góry