Strona główna  //  Aktualności

Przedszkole nr 1 w Kamiennej Górze, Jan Lubieniecki oraz zaprzyjaźniony z Muzeum Tkactwa regionalista Bogdan Adamus otrzymali dyplomy od Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej za udział w projekcie "Pamięć i Cześć Bohaterom Błękitnej Armii gen. J. Hallera".

Czytaj więcej: Amerykańskie podziękowania
 

Muzeum Tkacta w Kamiennej Górze zakupiło akwafortę Ericha Fuchsa (1890-1983) przedstawiającą tkaczkę przy krośnie. Akwaforta nie jest datowana, ale najprawdopodobniej została wykonana w latach 30 XX wieku. 

Czytaj więcej: Kolejny Fuchs
 

W ubiegłym tygodniu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odwiedził Adam Żukiewicz, wybitny pianista i kompozytor, który kształcił się głównie za granicą, m.in. w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. Koncertuje w wielu krajach świata. Jest profesorem uniwersytetu w Denver, prowadzi wykłady i doskonali studentów pianistyki. Zachwycał się zabytkowymi instrumentami muzycznymi na ekspozycji w naszym muzeum.

Czytaj więcej: Odwiedziny pianisty
 

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” - pod hasłem: „Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą" - odbędzie się 24 i 25 września br. W tych dniach seniorzy będą mogli bezpłatnie skorzystać z oferty naszego muzeum.

Czytaj więcej: 60+kultura
 

Od 25 lipca Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza na wystawę niezwykle rzadkich i dotąd w większości niepokazywanych śląskich "krajowidoków" Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890). Wystawę opracował dr Radosław Skowron z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na podstawie zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Krajowidoki Moraw, Sudetów i Śląska
 
Do góry