Strona główna  //  Aktualności  //  Muzeum ponownie otwarte

Informujemy, że od 11 maja 2020 roku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Warunkiem udostępnienia wystaw jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i wyposażenie instytucji w środki ochrony przed zakażeniem. Zmieniony został regulamin zwiedzania. Liczba zwiedzających w jednym czasie została ograniczona do 10 osób. W muzeum obowiązuje nakaz zasłaniana nosa i ust, dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek. Podczas zwiedzania należy zachować, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, dystans 2 metrów od innych osób. Zabezpieczone zostały punkty kasowe i informacyjne. Pracownicy wyposażeni są w: maski, przyłbice ochronne, rękawiczki. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku 8.30-15.30 oraz soboty 9.40-15.00. 

Do góry