Strona główna  //  Aktualności  //  Konkurs "500-lecie Reformacji"

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze prowadziło w roku 2017 cykl wykładów na temat „500 lat reformacji”.  Marcin Luter ogłosił publicznie 31 X 1517 w Wittenberdze swe 95 tez. To wydarzenie sprzed 500 lat jest uznawane na świecie za początek Reformacji, która miała istotny wpływ na całą historię i kulturę Europy, nie tylko na relacje wyznaniowe. W związku z tym muzeum prowadziło zajęcia o charakterze historyczno-edukacyjnym, przybliżając temat, który tylko ogólnie omawiany jest w programach szkolnych. Reformacja i luteranizm to temat ściśle związany z historią naszego regionu, a także Kamiennej Góry. Dolny Śląsk był w większości ewangelicki od XVI w., a w sposób ciągły od XVIII w. do 1945 r. 

Posumowaniem cyklu wykładów o Reformacji jest konkurs historyczny, który odbędzie się w siedzibie Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w dniu 15 listopada o godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra.

1. W konkursie uczestniczyć mogą szkoły ponadpodstawowe z Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego. Zapraszamy głównie klasy, które brały udział w zajęciach z naszego tematu w roku szkolnym 2016-2017. 

2. Cele konkursu: 

a. zachęcenie młodzieży do poznawania historii Śląska i Ziemi Kamiennogórskiej w kontekście jej protestanckiej historii;

b. zachęcenie młodzieży do poznania ważnego rozdziału w historii Europy w związku z rocznicą 500-lecia powstania Reformacji, głębsze poznanie wielokulturowości Europy, chrześcijańskich korzeni Europy w różnych odmianach,  a także wielokulturowości dawnej Polski, również w kontekście zagadnienia tolerancji;

c. zachęcenie nauczycieli do pogłębiania omawianego tematu z uczniami w przyszłości.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. W konkursie wezmą udział pięcioosobowe zespoły wybrane z każdej uczestniczącej wcześniej w zajęciach klasy. 

5. Zespoły odpowiadać będą na pytania konkursowe zbiorowo. Pozostali uczniowie z klas, z których wyłoniono drużyny, zaproszeni są wraz z opiekunami w charakterze widzów. 

6. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować inni uczniowie z klas szkół ponadpodstawowych. 

7. Pytania przygotowane są w formie testów, z podanymi kilkoma odpowiedziami, z których należy wybrać jedną odpowiedź prawidłową.

8. Przewidziane są trzy bloki tematyczne pytań:

a. Narodziny Reformacji, 

b. Reformacja na Śląsku, sztuka Reformacji w naszym regionie,

c.  Wybrane zagadnienia z dziejów Reformacji w Polsce.

9. Drużyna, która wygra konkurs, otrzyma nagrody.

Do góry