Strona główna  //  Aktualności  //  Zakup sprzętu do działalności statutowej muzeum

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze realizuje projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 55 000 zł (+ wkład własny) na "Zakup sprzętu do działalności statutowej muzeum", w ramach priorytetu INFRASTRUKTURA MUZEUM, nr wniosku 86907/16. W ramach tego zadania zostanie zakupiony profesjonalny szynowy system zawieszania obrazów w muzeum oraz elementy oświetlenia ekspozycji. Celem projektu jest podniesienie standardów ekspozycyjnych muzeum przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i modernizację ekspozycji. Zastosowany system montażu obrazów zwiększy bezpieczeństwo eksponatów i usprawni działania muzealników.

Do góry